اخباراقتصاد

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل، 30 عقرب، باختر
به اساس معلومات شاروالی کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع (56) افغانی، یک لیتر تیل دیزل (63) افغانی و یک لیتر پترول (73) افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز از این قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی (50 ) کیلویی، 1630 افغانی
یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 1320 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی (25) کیلویی، 2500 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی وطنی، 320 افغانی
هفت کیلو بوره، 470 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 780 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی، 580 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی، 380 افغانی
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا