اخبارجامعه

بهای مواد اولیه وسوخت در بازار های کابل

کابل / 25 حوت / باختر
به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل وگازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروزدرنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 84 افغانی، یک لیترتیل پترول 80 افغانی و یک لیترتیل دیزل 88 افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 2180افغانی
یک پیپ روغن 16 لیتره 2700 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2500 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی 300 افغانی
هفت کیلو بوره 400 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی 520 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 750 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی 700 افغانی.
باختر ‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا