اخباراقتصاد

اعلامیۀ وزارت مالیه در پیوند به حادثه آتش سوزی در گمرگ اسلام قلعه

کابل/۲۸دلو/ باختر
در حالی که حادثۀ آتش سوزی در گمرگ اسلام قلعه از نزدیک تحت نظارت وزارت مالیه و گروه های متعدد اعزامی حکومت قرار دارد، به هموطنان عزیز به خصوص تجار ملی و متضرران اطمینان داده می شود که با بررسی این موضوع و روشن شدن نتایج آن، تمام اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. هرچند این حادثۀ دلخراش باعث وارد شدن خساره های هنگفت مالی به تاجران شده است و طی آن ده ها عراده وسایط نقلیه و اموال شماری از تاجران حریق شده است و تعدادی از هموطنان مجروح شده اند؛ ولی پس از وقوع آتش سوزی، دسته های نجات و کمیتۀ بحران به رهبری وزارت امور داخلۀ کشوربدون تاخیر وارد عمل شده است و در اسرع وقت توانستند که صدها عراده واسطۀ باربری و ترانسپورتی متوقف در محل را نجات دهند. همچنان ده ها عراده واسطۀ نقلیۀ دیگررا که افراد استفاده جو به مکان های دیگر منتقل کرده بودند، دوباره نیروهای امنیتی آن ها را به مکان محفوظ انتقال دادند . در حال حاضر دسته های نجات و نیروهای امنیتی متشکل از اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی ساحه را تحت ادارۀ خویش قرار داده اند که از سرقت و چپاول اموال باقیماندۀ تاجران جلوگیری صورت گیرد و شماری از اموالی که به سرقت برده شده بود،نظامیان آن را شناسایی و به مالکانش تسلیم داده است. دولت افغانستان جهت بررسی این حادثه کمیتۀ بحران را که متشکل از هیئت های مختلط بود، به ساحه اعزام کرده است و هم اکنون به تأسی از هدایت شماره ۵۱۱۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ رییس جمهوری اسلامی افغانستان هیئت همه شمول به رهبری معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، به عضویت معین وزارت صنعت و تجارت ، معاون ادارۀ لوی څارنوالی ، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ، نمایندۀ دفتر شورای امنیت ملی ، نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده وزارت امور داخله، رییسان اتاق صنعتکاران، گمرکات، اتحادیۀ ترانسپورت و والی هرات موظف شده است که در مورد چگونگی وقوع حادثه، ارزیابی خسارات و رسیدگی به متضرران، بررسی از اجراات انجام شده و طرح مشخص جهت جلوگیری از رویداد های مشابه در آینده، گزارش خویش را به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کند.
نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا