سیاستاخبار

اعلامیۀ وزارت تحصیلات عالی

کابل، 2 سرطان، باختر
اعلامیۀ وزارت تحصیلات عالی در رابطه به فیصلۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ممنوعیت سفر های خارجی مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی.
وزارت تحصیلات عالی فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به ممنوعیت سفر های خارجی مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی را منحیث یک فشار سیاسی، یک فیصلۀ ناسنجیده شده، یک عمل پوپولیستی و خلاف تمام قوانین بین المللی می داند.
برای همه هویداست که پس از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان دروازه های تمام نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی افغانستان بدون تعصب و تبعیض به روی محصلان دختر و پسر گشوده شد و مطابق عُرف و عقیدۀ مردم افغانستان برای محصلان دختر و پسر افغانستان زمینه تحصیلات عالی برابر شده است و هیچ گونه موردی وجود ندارد که سیستم تحصیلات عالی افغانستان را منحرف کند.
دکتور لطف الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی در واکنش به این محدویت به نیویارک تایمز گفت:« این تصمیم سازمان ملل متحد اوضاع را بیشتر بحرانی می کند.»
از ده ماه گذشته به این سو میان هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و نمایندگان اداره های مختلف خارجی نشست های متعددی صورت گرفته است، که به اساس گزارش های ادارهای متذکره نتیجۀ این نشست ها پر از دستاورد بوده است و هیچ گونه مورد دیده نشده که در نتیجه آن منتج به تحریم سفر های خارجی رهبری وزارت تحصیلات عالی شود.
در حوزه وزارت تحصیلات عالی هیچ موردی وجود ندارد که در تناقض با قوانین بشری جهانی، حقوق بشر و پالیسی های علمی و اکادمیک باشد.
از جانب دیگر هیچ گونه هشدار و یا خبرنامه نیز قبلا از سوی سازمان ملل متحد در زمینه به وزارت تحصیلات عالی سپرده نشده است، بنا براین فیصلۀ کمیتۀ یاد شده هیچ جنبه قانونی و حقوقی ندارد و تنها مشکلات مردم را در بخش تحصیلات عالی افغانستان بیشتر می کند.
تقاضای ما از سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان این است که در رابطه به این فیصله تجدید نظر کند و اجازه دهد که با تطبیق بهتر برنامه های وزارت تحصیلات عالی زمینه های بهتر تحصیل و تدریس برای جوانان به ویژه استادان و محصلان این کشور فراهم شود.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا