اخباراقتصادجامعه

پنجصد خانوادۀ در نورستان سولرکوکر دریافت می کنند

پارون،۹جوزا ، باختر
برای پجصد خانواده نیازمند در نورستان سولرکوکر توزیع می شود.
یک منبع محلی نورستان امروز به آژانس باختر گفت که این کمک از سوی موسسه نوای بانوان افغانستان به این خانواده ها صورت می گیرد.
وی گفت که هدف از توزیع این کمک جلوگیری از قطع جنگلات وحفاظت از محیط زیست است.
وی گفت که این برنامه ازسوی مو سسه یو ان دی پی تمویل می شود و قرار است تا سه ماه آینده تطبیق شود. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا