اخبارفرهنگTOP

سفر نود گردشگرخارجی به هرات

 

شهرهرات 5 ثورباختر

نود گردشگرخارجی، درجریان امسال به هرات سفرکرده اند.

ازسوی دیگر، هرات، امسال، گواه بیش ازسه هزار گردشگر داخلی نیز بوده است.

ازاین میان، بیست وهشت گردشگر به تازه گی به هرات سفرکردند.

مولوی رحمت الله محمدی آمرتوریزم ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات به آژانس باخترگفت که این گردشگران ازجاذبه های طبیعی وتاریخی این ولایت، دیدن کردند.

به اساس آمارارائه شده، درجریان همین سال، نود گردشگرخارجی و بیش از سه هزار گردشگر داخلی، به هرات سفرکرده اند.

با روی کارآمدن امارت اسلامی و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان، روند بازدید گردشگران خارجی از کشور، روبه افزایش بوده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا