جامعه

در بغلان پانزده هزار و یکصد خانواده آسیب پذیر وجود دارد

پانزده هزار و یکصد خانواده به اساس آخرین سروی مقدماتی که از سوی کمیته ملی مبارزه با حوادث در ولایت بغلان انجام یافته آسیب پذیر شناخته شده است.

محمد نصیر کهزاد سکرتر کمیته ملی مبارزه با حوادث و رییس اداره آماده گی با حوادث ولایت بغلان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که سروی های مقدماتی که اخیراً از سوی ادارات ذیربط از نقاط آسیب پذیر به عمل آمده است پانزده هزار و یکصد خانواده در بیست و چهار نقطه از جمله شش نقط شامل خطوط مواصلاتی کوهستانی و صعب العبور و هجده نقط دیگر در سایر حصص آن ولایت تثبیت شده است.

منبع علاوه کرد دراثر سردی هوا بیش از چهارده هزار خانواده نیاز به مواد غذایی و غیر غذایی داشته و معروض به خطر می باشند.

کهزاد گفت، در نتیجه تشریک مساعی سکتور صحت وادویه طبی مورد ضرورت شش ماهه کلینیک های صحی ولسوالی های کوهستانی از سوی ریاست صحت عامه تهیه و انتقال گردیده است.

به گفته وی در پیوند به مرفوع شدن این نیازمندی ها دو صد و یازده خیمه، پنجصد و چهل و هفت تخته کمپل، سه هزار بشکه آب، دو صد و چهل و نه سیت آشپزخانه، یکصد و چهل و یک تخته ترپال از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات، جمعیت هلال احمر افغانی، دو ملیون و ششصد هزار افغانی پول نقد از سوی ریاست زراعت و آبیاری و پانزده هزار دالر امریکایی از سوی موسسات آغا خان، فوندیشن و گلوبل تهیه و به دسترس کمیته ولایتی مبارزه با حوادث قرار داده شده است.

منبع افزود، از این مبلغ حین ضرورت در خریداری علوفه حیوانی و مرفوع ساختن اکثر نیازمندی های آنان اقدام صورت خواهد گرفت.

به گفته وی با در نظرداشت نیازمندی های خانواده های آسیب پذیر تدابیر مقدماتی این کمیته نا چیز بوده و اعضای کمیته در تلاش اند تا کمک های مصارفاتی لازم از سوی وزارت های احیا و انکشاف دهات و فواید عامه غرض کمک به اهالی قریه های دور دست و باز نگهداشتن جاده های اصلی و فرعی جذب و مهیا سازند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا