اخبارامنیت

بازداشت چهارباج گیر از داکتران درپکتیا

شهرگردیز۱ سرطان باختر
چهارتن که گفته می شود درپکتیا ازداکتران به گونه ی کم پیشینه یی باج گیری می کردند، بازداشت شدند.
به اساس گزارش ها، این افراد دو داکتر را به بهانه ی معاینه ی بیمار، به خانه ی شان در شهرگردیز بردند وپس از لت وکوب وبرهنه کردن این داکتران، ازآنان ویدیو گرفتند وهشداردادند چنانچه چهارصد هزارافغانی نپردازند، فلم های شان را رسانه یی خواهند ساخت.
یک مقام پولیس پکتیا به آژانس باخترگفت که این چهارتن دیروز درعملیاتی از مربوطات شهرگردیز بازداشت شدند.
بازداشت شدگان، درنخستین تحقیقات پولیس به تلاش برای باج گیری ازاین داکتران، اعتراف کرده اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا