اخبارجامعه

کمک نقدی به صدها خانوادۀ نیازمند درلغمان

مهترلام، 28 ثور، باختر
صدها خانوادۀ نیازمند در ولسوالی الینگار لغمان پول نقد دریافت کردند.
این خانوادۀ ها در اثر بحران اقتصادی درافغانستان آسیب دیده اند ونیازمند دستگیری اند.
قاری زاهد فاتح ولسوال الینگار لغمان به آژانس باختر گفت که دراین دور پنج صدو پنجاه خانوادۀ هرکدام بیش ازهفت هزارو یک صد افغانی پول نقد دریافت کردند.
این کمک ازطرف نهاد اف جی ای صورت گرفت.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا