اخبارجامعهTOP

کمک مواد غذایی به آسیب دیدگان رانش مرگبار زمین در نورستان

پارون ۴ حوت باختر
برای خانواده های آسیب دیده از رویداد رانش زمین در نورستان، مواد غذایی کمک شد.
درین دور از کمک ها، دوصدو چهل خانواده ، از سوی سازمان غذایی جهان کمک دریافت کردند.
در رویداد رانش زمین، در اوایل همین هفته، ده ها خانه در کوهی در ولسوالی نورگرام، زیر آوارشد؛ رویدادی که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت.
مولوی احسان الله احمد رئیس احیا و انکشاف دهات نورستان به آژانس باختر گفت که درین دور از کمک ها، هرخانواده، برای دو تا سه ماه شان، آرد، روغن و دال دریافت کردند.
خانواده های آسیب دیده، ازین دور از کمک ها استقبال کردند و خواهان کمک های بیشتر، از جمله بازسازی خانه های ویران شده ی شان و تهیه ی سرپناه شدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا