اخبارجامعهصحت

کمک به شفاخانه ی یک صد بستر پروان

چاریکار ۵ ثور باختر
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، برای شفاخانه ی یک صد بستر پروان، برخی وسایل کمک کرد.
وحید الله نوری مسوول دفتر رسانه های ریاست صحت عامه پروان به آژانس باختر گفت که این کمک ها، شامل پانزده یخچال و یک جنراتور، به ارزش هفت میلیون و هشت صدو بیست هزار افغانی است.
به گفته وی این تعداد وسایل مشکلات این شفاخانه و برخی از مراکز صحی را در قسمت حفظ و نگهداری واکسین ها مرفوع خواهد کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا