اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

واگذاری خدمات زمینی میادین هوایی کشور به امارت عربی،گامی به جلو در راستا جلب همکاری های بین المللی

تبصره، کابل، ۴ جوزا ، باختر
امارت اسلامی در یک توافق رسمی با شرکت ‹گک یا جی ۴۲›(GAAC/G 42) امارت متحده عربی، خدمات زمینی سه میدان هوایی کشور را به آن واگذار کرد.
مبصر آژانس باختر می نگارد؛ افغانستان پس از جنگ، نیاز جدی به همکاری های بین المللی دارد، در شرایط و اوضاع که خدمات عامه در جهان با تکنالوژی معاصر دنبال می شود با تاسف افغانستان به دلیل بیشتر از چهل سال جنگ بسا از فرصت ها را از دست داده است و در ارائه خدمات عامه با کمبودی های مواجه است.
در این میان، ارائه خدمات در میدان های هوایی کشور که اولین دهلیز دخول به افغانستان شمرده می شوند و می توانند بازگو کننده فرهنگ و سلیقه افغانان باشد، مورد بحث است، بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بسا از خدمات و امکانات تخنیکی میدان هوایی کشور به گونۀ عمدی تخریب شد و یا هم همکاری هایی که از سوی شماری از کشور ها با این میدان ها صورت می گرفت متوقف شد، تحمیل چنین یک وضعیت باعث شد که میدان های هوایی کشور نتوانند آنچنان که تقاضا و معیار های بین المللی است فعال باشند، امارت اسلامی با درک مسئله و این که میدان های هوایی کشور دریچه تماس و رابطه افغانستان با جهان خارج است در فکر اصلاح این نقیصه شد.
بالاخره قرار دادی که قبلا با شرکت ‹گک یا جی ۴۲› منعقد شده بود از سوی امارت اسلامی تازه شد که به موجب آن شرکت یاد شده تمامی خدمات داخلی میدان های هوایی کشور را به عهده خواهد گرفت و زمینه برای فعالیت بیشتر میدان های هوایی بخصوص از طرف شب که در حال حاضرمتوقف است مساعد می شود.
ارائه خدمات به شرکت امارتی، اعتماد و باور شرکت های بین المللی هوایی را از بابت مصونیت پرواز به افغانستان بیشتر میکند با این قرار داد،پرواز های بین المللی به افغانستان بیشتر خواهد شد،ازدیاد پرواز ها، خود بر رشد اقتصاد کشور اثر مثبت میگذارد، در کنارآن زمینه سفر ار بیرون به افغانستان و عکس زیاد خواهد شد، دهلیز های هوایی که در امر انتقالات هوایی و صادرات امتعه افغانی نقش زیادی دارند بیشتر فعال خواهند شد، ودر کل این قرار داد در امر تامین رابطه افغانستان با جهان خارج نقش موثری خواهد داشت.
پس به یقین میتوان گفت که واگذاری خدمات زمینی میادین هوایی کشور به شرکت ‹گک › امارت عربی،گامی به جلو در راستا جلب همکاری های بین المللی است، نشانه یی از همکاری جامعه جهانی با افغانستان و سرمایه گذاری اثر بخش یک نهاد بین المللی در افغانستان تلقی میشود که می تواند مشوق برای شرکت های معتبر بین المللی برای سرمایه گذاری در افغانستان باشد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا