اخبارفرهنگجامعه

مسوولان درهرات: تنها سی درصد گدایان حقیقی اند

 

هرات 23 قوس باختر

مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات می گوید: متاسفانه تکدی گری برای  تبدیل به شغل شده است و شماری از خانواده ها و اطفال با اینکه اقتصاد مناسب دارند باز هم رو به این کار آورده اند.

حافظ میرزا محمد ابو منصور رئیس کار و امور اجتماعی هرات در گفتگو با خبرنگار آژانس باختر هرات گفت: نظر به بررسی های آنان، متاسفانه اکثریت گدایان شهر، از خانواده های دارای اقتصاد متوسط اند و عده ی قلیلی در حدود بیست تا سی درصد تکدی گرایان اصلی اند که اقتصاد خانواده های شان پائین است.

وی می افزاید زمانی که تکدی گرایان را جمع آوری می کنیم اکثریت از خانواده های شان دارای وظیفه بوده که به دنبال این اشخاص می آیند.

با این حال، امارت اسلامی از زمان روی کارآمدن اقدام به ثبت و کمک به گدایان واقعی ونیازمند درافغانستان کرد؛ روندی که همچنان ادامه دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا