اخبارجامعه

بیش ازیک هزار ۵۰۰ مهاجر ازایران به کشور عودت کردند

کابل، ۲۲ قوس، باختر
یک هزار و ۵۱۸ مهاجر مقیم ایران در ۲۴ ساعت گذشته ازطریق اسلام قلعه هرات به وطن عودت کردند.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر گفت: به اساس معلومات آمریت سرحدی اسلام قلعه، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۳۹۶ نفر انها نیازمند شناسایی وغرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر غذایی را دریافت کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا