اخبارامنیتفرهنگ

نشست کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران در لوگر برگزار شد

پل علم/ 9حمل/ باختر
نشست کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران به ریاست رفیع الله صمیم رییس اطلاعات وفرهنگ لوگر امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین نشست روی پخش ونشربیشتربرنامه های تعلیمی واسلامی، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی، پوشش خبری رویداد ها ومشکلات اقتصادی رسانه های بحث های همه جانبه صورت گرفت.
در این نشست رفیع الله صمیم، رییس اطلاعات وفرهنگ لوگر گفت که رسانه ها نقش برجسته یی در رسانیدن اطلاعات به مخاطبان دارد و برای تحکیم نظام اسلامی ورساندن پیام حق به مردم، رسانه ها بیشتر تلاش کنند.
وی بر اخذ جواز نشراتی رسانه ها و تمدید آن تاکید کرد وبه خبرنگاران وعده سپرد که امارت اسلامی حامی رسانه ها است و از نشرات رسانه ها مطابق شریعت اسلامی پشتیبانی می کند.
خان ولی احمدزی، مسوول کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران در لوگر گفت که خبرنگاران تاکنون در آن ولایت با کدام تهدیدی مواجه نه شده اند.
وی روی حل مشکلات اقتصادی رسانه ها و دسترسی بیشتر به اطلاعات تاکید کرد.
وی افزود که رسانه ها مسوولیت ایمانی شانرا درقبال جامعه ادا می کند و رادیو ها درآن ولایت مطابق دساتیر دین اسلام فعالیت می کنند. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا