تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت

شماری ازروزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای را درمورد رویداد های داخلی و منطقه یی نشر کرده اند.

روزنامه خدمت گار برگ نخست را بامطلبی که طالبان به اسرار بزرگ دولتی دسترسی دارند آغاز کرده و درمطلب دیگر نوشته که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گرفتار شده است .

خدمتگار سرمقاله شماره امروزی را عنوان نظر ملی یگانه طرح سیاسی برای حل بحران افغانستان نوشته و در برگهای دیگر به نشر مطالب مختلف پرداخته است.

اما روزنامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان تابیست و چهار ساعت دیگر آغاز کرده و درادامه آورده است ” درلویه جرگه یی که همه به نوعی به وسیله جناب آقای کرزی و تیمش دعوت و انتخاب شده اند ، چگونه امکان دارد که گروه های مخالف ، شانسی برای ابراز نظر و یا اعمال سلیقه داشته باشند .؟ نتیجه ی یک رای گیری که تمام رای دهنده گان یا قسمت بیشتری از آنها ، پیشاپیش آرای خود را به صندوق طرح های جناب آقای کرزی و تیم همراهش انداخته اند چرا باید با این همه طمطراق و هیاهو شنوانده شود؟

ماندگار همچنان قطعنامه ی ائتلاف ملی تغییر و امید را در برگ نخست نشرکرده و درمطلب دیگر از قول مقام های امنیتی نوشته که طالبان به طرح امنیتی دست نیافته اند.

این روزنامه از قول داکتر سپنتا مشاور امنیت ملی نیز خبر داده که تاهنوز سند همکاری با امریکا تکمیل نشده است ماندگار درمطلب دیگر نوشته که جرگه ی سنتی فردا برگزار میشود.

همچنان ماندگار دراین مطلب از قول امان الله پیمان عضو مجلس نماینده نوشته که برگزاری لویه جرگه سنتی اشتباه دولت مردان افغانستان است .

ماندگار سرمقاله شماره امروزی را نیز به برگزاری لویه جرگه اختصاص داده زیر عنوان برگزاری لویه جرگه در موجی از مخالفت ها به این موضوع پرداخته است.

ماندگار در برگهای دیگر شماره امروزی مطالب دیگری را نشر کرده است.

روزنامه سخن جدید برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان نشست بن را افغان ها رهبری خواهند کرد . آغاز کرده و نیز درهمین صفحه از قول داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی کشور نوشته که مواد پیمان راهبردی تا توافق نهایی افشا نخواهد شد.

سخن جدید دربرگ نخست به نقش زنان نیز توجه مطلبی را زیر عنوان نیم نگاهی به نقش زنان افغان در گذشته و حال نشر کرده است .

سخن جدید درصفحه اخیر از قول مصطفی عبدالجلیل نوشته که اسلام ،مبنای قانونگذاری لیبیا خواهد بود.

روزنامه سرنوشت برگ نخست با نظرات طالبان مسلح آغاز کرد. و از قول آنها نوشته یگانه عامل جنگ فعلی درافغانستان نیروهای خارجی می باشد.

این روزنامه همچنان از قول طالبان مسلح آورده است.

هرگاه نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند افغانان مشکلات شانرا ، خود حل می کنند.

سرنوشت در مطلب دیگر از قول سپنتا نوشته بالای برخی از مواد پیمان راهبردی میان امریکا وافغانستان تاهنوزهم موافقه نشده است . سرنوشت دربرگ نخست همچنان ازقول نیروهای خارجی نوشته که جنگجویان طالب اوامر بزرگان خود را نمی پذیرند.

سرنوشت از گرفتاری یک دسته ای ده نفری که قصد حمله به تعمیر شورای ملی داشتند خبرداده و مقاله ای رازیر عنوان ، جرگه عنعنوی سوالها و اندیشه ها را نشرکرده است .

به همین ترتیب روزنامه آرمان ، سرمقاله ای شماره امروزی را زیر عنوان ، ضعف پارلمان دلیل خود سری های حکومت نوشته و درمطلب دیگر ازقول جنبش زنان افغان آورده که ما اجازه نمی دهیم که درکنفرانس بن حقوق ما به معامله گذاشته شود.

آرمان ملی در مطلب دیگر نوشته که ایران به طالبان کمک میکند تا جنگ را درافغانستان ادامه دهند و همچنان درمطلب دیگر نوشته که تصمیم گیری روی فیصله های جرگه عنعنوی به شورای ملی راجع میگردد.

به همین ترتیب سایر روزنامه ها مطالب مشابه ای را نشر کرده در پهلوی آن به مسایل مختلف پرداخته اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا