اخبارجامعه

عودت بیش از یک هزار و ۷۰۰ مهاجربه کشور

کابل، ۱۲ قوس، باختر
یک هزار و ۷۲۳ مهاجر در ۲۴ ساعت گذشته از مرز های تورخم و سپین بولدک به کشور برگشت نموده اند.
دفتررسانه های وزارت امورمهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌ به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار، ۱۹۲ خانواده که شامل ۹۹۴ تن و ۳۶ تن دیگر از محبوسین آزاد شده از محابس پاکستان می باشند از مرز سپین بولدک به وطن عودت نمودند.
منبع افزود، خانواده های یاد شده پس از ثبت در آمریت سرحدی سپین بولدک جهت کمک به دفاتر کمیشنری ملل متحد در امور پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.
همچنان به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار ۱۴۲ خانواده که شامل ۶۹۳ تن بودند، از طریق مزرتورخم به کشور برگشت نمودند.
به گفته آمر سرحدی تورخم، عودت کننده ها پس ازثبت در کمیته های موظف، جهت کمک بیشتر به دفاتر کمیشنری ملل متحد در امور پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.
طبق یک خبر دیگر: یک هزارو ۳۰۳ نفر مهاجر امروز به گونه اجباری و داوطلبان از ایران ازطریق اسلام قلعه هرات به وطن عودت کردند.
به اساس معلو مات آمریت سرحدی اسلام قلعه، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند،۲۲۲نفر آنها نیازمند شناسایی وغرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند ومواد غذایی وغیر عذایی را دریافت کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا