اخبارجامعه

صدها خانوادۀ نیازمند درمیدان وردگ برنج دریافت کردند

میدان شهر-2 ثور- باختر

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای یک هزار و سه صد خانواده درمیدان وردگ مواد غذایی کمک کرد.

این مواد که برنج کمکی کشورچین بود، دیروز در حضورداشت مولوی خلیل الرحمان حقانی سرپرست این وزارت به خانواده های نیازمند، توزیع شد.

اوگفت که وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان تاکنون به ده ها هزار خانواده درسرتاسر افغانستان مواد غذایی کمک کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.

حقانی از مسوولان میدان وردگ خواست تا فهرستی ازخانواده های نیازمند تهیه کنند تا درصورت امکان به همۀ آنان کمک صورت گیرد. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا