سیاست

رئیس جمهور وزیر دولت در امور خارجه امارات متحده عربی را به حضور پذیرفت

کابل   27 دلو  باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز داکتر انور محمد قرقاش وزیر دولت در امور خارجه امارات متحده عربی را در اقامتگاهش در شهر مونیخ، به حضور پذیرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، در این دیدار هردو جانب روی روند صلح افغانستان و مبارزه مشترک با تروریزم در منطقه، بحث و تبال نظرد کردند.
داکتر انور محمد قرقاش ضمن تقدیم تمنیات نیک امیر امارات متحده عربی برای محمد اشرف غنی رییس جمهور ، گفت که کشورش در پروسه صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان آماده هرگونه همکاری می باشد.
رئیس جمهور کشور از محمد قرقاش خواست تا سلام و تمنیات نیک وی را برای امیر امارات متحده عربی برساند. وی همچنان به خاطر حمایت و نقش مثبت امارات متحده عربی در روند  صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان، ابراز تشکر کرد. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا