اخبارTOPجامعه

حاصلات گندم در کشور افزایش یافته است

کابل، ۱۲ قوس، باختر
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است که حاصلات گندم در کشور امسال به ۴.۳۵ میلیون متریک تُن رسیده است.
دفتر مطبوعاتی این وزارت، در خبرنامه‌یی نوشته است: در سال روان حدود ۴.۳۵ میلیون متریک تُن گندم در سطح کشور تولید شده و از آن جمله ۳.۸۰ میلیون متریک تُن گندم آبی و ۵۴۸ هزار متریک تُن گندم للمی است.
هم‌چنان، امسال ساحه تحت کشت گندم در سطح کشور ۲.۰۲ میلیون هکتار بوده که ۱.۳۴ میلیون هکتار آن آبی و ۶۸۰ هزار هکتار آن للمی است.
هلمند، کندهار، هرات و کندز بیشترین تولید و بیشترین ساحه کشت گندم را در سطح کشور دارند.
این ارقام در حالی ارائه می‌شود که نیازمندی افغانستان به گندم ۶.۶۲ میلیون متریک تُن خوانده شده است.
براساس این خبرنامه؛ تخار و فاریاب بیشترین تولید و ننگرهار و بامیان کمترین تولید گندم للمی در سال روان داشتند.
این خبرنامه افزوده است که حاصل فی هکتار گندم آبی در سال روان ۲.۸۳ تُن در یک هکتار و گندم للمی ۰.۸۱ تُن در یک هکتار در سطح کشور است.
بر بنیاد، آمار‌های ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ساحات تحت کشت گندم آبی امسال در مقایسه با سال گذشته حدود ۴.۴ درصد و گندم للمی حدود ۱۵ درصد افزایش داشت.
این ریاست هم‌چنان بیان کرده است که امسال حاصلات گندم در سطح کشور نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است.
گفته شده است که منع کشت خشخاش، افزایش ساحات کشت، توزیع تخم‌های بذری گندم و کودکیمیاوی به موقع، حمایت دهاقین در توزیع وسایل و ماشین آلات زراعتی، تشویق دهاقین و اطلاع رسانی؛ از عوامل افزایش حاصلات گندم در سال جاری است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا