امنیت

تلفات طالبان در تازه ترین درگیری ها درمیدان وردگ

میدان شهر27 اسد باختر
درتازه ترین درگیری ها درولایت میدان وردگ تلفات زیادی به طالبان وارد شده است.
این درگیری ها دیشب تا عصر امروز در بخش هایی ازین ولایت رخ داده است.
درگیری نخست  دیشب درولسوالی سیداباد هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان بریک پوسته امنیتی یورش بردند.
یک قوماندان پولیس درولایت میدان وردگ به آژانس باخترگفت که دراین درگیری شش طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت درگیری پس از حمله طالبان بریک پوسته امنیتی آغازشد و نیم ساعت ادامه یافت.
طبق یک خبردیگر: هفت طالب مسلح به شمول یک قوماندان محلی این گروه در درگیری بانظامیان درولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ کشته شدند.
این درگیری بامداد امروز درپی حمله نظامیان برگروهی ازطالبان موترسایکل سوار رخ داده است.
پولیس می گوید که دراین درگیری هفت طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت طالبان هنگامی که می خواستند برکاروان حامل مسافران حمله ور شوند ، آماج گلوله باری نظامیان قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که سه طالب مسلح دیگر در حومه شهر میدان شهر مرکز میدان وردگ کشته شدند.
این طالبان عصرامروز هنگامی که می خواستند جاده ای را ماین گذاری کنند در تیراندازی نظامیان کشته شدند.
گفته می شود که دراین درگیری به سربازان آسیب نرسیده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا