جامعه

تلاش برای نجات دختر خردسال به بد داده شده در بغلان

پلخمری/ ۱۳ دلو/ باختر
مسوولان در بغلان می گویند به دنبال دختر خرد سالی اند که خانواده اش او را به جبر به مردی به بد داده است.
او هنوز صنف هفت مکتب بود که مجبور شد برای حل کشیدگی خانواده اش با خانواده پسر، بدون رضایت خاطر عروسی کند.
این کودک شانزده ساله دوماه پیش در ولسوالی پلحصار بغلان به بد داده شد و مسوولان محلی می گویند؛ تلاش دارند تا وی را ردیابی کنند و نجات دهند.
همسایه های خانواده پدر این دختر می گویند که پدر گریه و زاری دخترک را نشنید و برای رهایی از جنگ با خانواده یی، او را به مردی خیلی بزرگ تر از خودش به نکاح در آورد.
به اساس گزارش ها این دختر نوجوان با شوهرش در ولسوالی ده صلاح بغلان زند گی می کند.
بد دادن دختران مطابق ماده بیست و پنجم قانون منع خشونت بر زنان جرم است و مجازاتی بیشتر از ده سال در پی دارد.
از سویی هم نکاح اجباری نظر به این قانون تا سه سال بند برای عامل اصلی دربر دارد.
فیض محمد امیری٬ ولسوال ده صلاح بغلان به آژانس باختر گفت که تلاش برای ردیابی و نجات این دختر ادامه دارد.
او می پذیرد که تاکنون تلاش هایش برای نجات این دختر به جایی نرسیده است.
اورانوس عاطفی٬ مسوول حقوق ریاست امور زنان بغلان می گوید که پرونده این دختر نوجوان زیر بررسی آنان قرار دارد.
او گفت که خشونت بر زنان در بغلان نود درصد کاهش یافته است.
عاطفی می گوید که در جریان شش سال اخیر دومین مورد بد دادن دختران  را در بغلان گواه بوده اند.
تبلیغ علمای اسلامی از طریق مساجد و شوراهای انکشافی روستاها و بلند رفتن سطح آگهی خانواده ها در مورد جایگاه و حقوق زن در اسلام باعث کاهش میزان خشونت بر زنان در بغلان شده است.
پدیده بد دادن دختران در افغانستان از دیر زمانی ادامه دارد.
در بیشترین موارد دختران به دلیل رفع کدورت میان دو خانواده به بد دادن وادار می شوند. شعیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا