اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل / 6 جدی  /  باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل وگازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروزدرنواحی مختلف کابل، بهای یک کیلوگازمایع 86 افغانی، یک لیترتیل پترول 80 افغان و یک لیترتیل دیزل 71 افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل ازاین قراراست:

یک بوری برنج باریک اعلی  کیلویی  2500 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی 320 افغانی

هفت کیلو بوره   460 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی 550  افغانی

یک پیپ روغن 16 لیتره 2670 افغانی

یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی  2400 افغان

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 800  افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی  850 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا