اخبارجامعهصحت

یک شرکت کنترول آفات قرنطینی محصولات زراعتی در کابل ایجاد شد

کابل ۳ دلو باختر
مسولان در وزارت زراعت آبیاری و مالداری از ایجاد یک شرکت فومیگیشن یا کنترول آفات قرنطینی به نام “خالد زبیر” به منظور تعقیم کاری محصولات زراعتی و قرنطین کنترول آفات زراعتی درپارک های صنعتی شهر کابل خبر می دهند.
وزارت زراعت آبیاری ومالداری بانشر این خبر نگاشته است: مولوی صدراعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری آنوزارت در افتتاح این شرکت گفت: « امنیت در سراسر افغانستان تآمین است و تاجران و سکتور‌های خصوصی با ارایه خدمات صادقانه به مردم فعالیت نمایند.
معین زراعت و مالداری همچنان از ایجاد یک طرزالعمل به منظور ایجاد سهولت برای سرمایه گذارن در وزارت زراعت سخن زده افزود: با ایجاد یک طرزالعمل جامع می توانیم به سرمایه گذاران و تاجران زمینه کار و سرمایه گذاری را فراهم نمایم و از طریق آن به مشکلات و موانع سد راه سرمایه گذاران سکتور زراعت وسیار بخش‌ها رسیده گی نماییم”.
در همین حال انجنیر عتیق الله مسلم رییس حفاظه نباتات و قرنطین وزارت زراعت روی آفات و امراض میوه جات و نباتات صحبت کرده گفت: با معیاری سازی محصولات زراعتی، صادرات را افزایش داده و با توجه با کیفیت بلند، میتوانیم محصولات زراعتی کشور را به خارج صادر می نماییم .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا