اخبارامنیت

یک تجارملی از چنگ اختطاف گران نجات داده شد

چاریکار/ ۲۰ دلو/ باختر

ریاست استخبارات پروان  با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختراز رهایی یک تجارملی از چنگ اختطاف گران خبرداد.

درخبرنامه گفته شده است که منسوبان ریاست استخبارات پروان دیروزدر یک عملیات ویژه  حاجی رجب تجارملی را از چنگ اختطافچیان نجات دادند.

وی گفت که دراین عملیات یک اختطاف چی کشته شده و چهار تن دیگرشان بازداشت شدند.

درخبرنامه گفته شده است در نتیجه این عملیات یازده هزار و ششصد دالر امریکایی، یکصدو پنجاه دو هزار وچهار صدو هفتاد افغانی پول نقد، چهارمیل کلاشینکوف، یک قبضه نارنجک و یک میل تفنگچه نیز به دست نیروهای استخبارات افتاد.

درخبرنامه گفته شده ا ست که این آدم ربایان در بدل رهایی تجار ملی دو میلیون دالر امریکایی تقاضا کرده بودند.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا