سیاست

یوسف رشید:هرگاه بعدازبررسی شکایات انتخاباتی روند انتخابات زیرسوال باشد کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند حکم برگزاری انتخابات را صادرکند

کابل باختر/ اول/ عقرب
مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که بی نظمی و مشکلات درروند برگزاری انتخابات مسوولیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را بیش تر از پیش کرده است.
به گزارش آژانس باختر ، یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه کشور یا فیفا میگویدکه درکل روند برگزاری انتخابات با حضور گسترده مردم همراه بود اما مدیریت انتخابات ناقص وپراگنده بود رشید می افزاید که سوی مدیریت سبب شد یک نوع پراگندگی درسطح مراکز رایدهی به میان آید که درنتیجه آن مردم ازحق اشتراک درروند رایدهی محروم شدند.
رشید علاوه میکند که حالا نوبت کمیسیون شکایات انتخاباتی است که نگرانی های مردم را نسبت به انتخابات 28 و 29 میزان رفع کند.
وی اضافه کرد هرگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکل شفاف همه جانبه و عادلانه به تمام اعتراضات و شکایات رسیدگی کند حیثیت انتخابات دوباره اعاده میشود .
به گفته موصوف هرگاه مشروعیت انتخابات پس از رسیدگی به شکایات انتخابات زیرسوال باشد درآن صورت کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند حکم برگزاری مجدد انتخابات را صادر کند.    ماری نبردآئین

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا