اخباراقتصادصحت

گشایش دو پروژه ی توسعه یی درشفاخانه ی مرکزی سمنگان

 

ایبک 7 حوت باختر

یک شبکه ی آبرسانی ویک پروژه ی برق رسانی درشفاخانه ی مرکزی سمنگان امروزبه بهره گیری سپرده شد.

سازمان صحی جهان، برای تطبیق این دو پروژه، پنجاه وشش هزار دالر امریکایی هزینه کرد.

ملا محب الله بهاری رییس صحت عامه ی سمنگان درمراسم گشایش این دو پروژه گفت که با بهره گیری آن، مشکل اساسی نیروی برق وآب برای رسیدگی به مریضان حل شد.

 متخصص سید عثمان حمیدی مسوول شفاخانه ی مرکزی سمنگان می گوید که پس ازاین می توانند، با خیال راحت برای رسیدگی به مشکلات بیماران دربخش های مختلف رسیدگی کنند.

اوتامین برق وآب را برای ارائه ی خدمات با کیفیت واساسی به بیماران، ارزنده خواند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا