سیاست

کوریا در توسعه آموزش های فنی و حرفوی با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری میکند

کشور کوریا در توسعه مراکز آموزش های فنی و حرفوی افغان – کوریا با وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین همکاری مینمایید.

به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین به آژانس اطلاعاتی باختر، آمنه افضلی، وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین امروز با سفیر

کوریا مقیم کابل در رابطه به توسعه همکاری های آن کشور در بخش آموزش های فنی و حرفوی ملاقات نمود.

در این ملاقات سفیر کوریا اطمینان داد که در ترمیم و بازسازی و توسعه مراکز آموزش های فنی و حرفوی افغان- کوریا، ایجاد پنج زون آموزشی در ولایات افغانستان و ایجاد هماهنگی میان مراکز آموزش های فنی و حرفوی افغان- کوریا همکاری مینمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا