فرهنگ

کمیته حمایت از ژورنالیستان درلوگر تشکیل شد

پل علم باختر 11 عقرب
کمیته حمایت از ژورنالیستان دیروزدرولایت لوگر تشکیل شد.
درجلسه که به این مناسبت تدویر شده بود، قمرالدین شکیب معاون والی طرز العمل شورای امنیت ملی را که در آن موضوع حمایت از ژورنالیستان ، تامین امنیت آنان و دسترسی به اطلاعات تذکر داده شده بود مطرح بحث قرار داد.
وی اضافه کرد که طبق طرزالعمل یک مرکز غرض حمایت از ژورنالیستان در ریاست امنیت ملی ویک مرکز هماهنگی درقوماندانی امنیه بخاطر حل مشکلات خبرنگاران وحق دسترسی به اطلاعات ایجاد می گرددکه دست اندرکاران رسانه ها مشکلات وچالش های فراراه شان را میتوانند با این دو مرکز درجریان بگذارند.
خان ولی احمدزی خبرنگار سلام وطندار در صحبتی با اظهار سپاس از حکومت وحدت ملی این اقدام را یک گام نیک عنوان نموده افزود که این جریان  روند کاری خبرنگاران را تسریع خواهد بخشید.
دراخیر جلسه طبق هدایت طرزالعمل شورای امنیت ملی معاون مقام ولایت به حیث رئیس کمیته حمایت از ژورنالیستان وبه اساس اکثریت آرا شاملین جلسه محمد شفیق پوپل رئیس اطلاعات وفرهنگ به حیث معاون و سلیم صالح به حیث منشی کمیته انتخاب شدند ، قابل ذکر است که این جلسه هر پانژده رو بعد یکبار تدویر خواهد شد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا