اخبارجامعهTOP

کمک نقدی به هزاران خانواده ی نادار درپنجشیر

بازارک 29 دلو باختر
از آغاز زمستان تاکنون، هزاران خانواده نادار درپنجشیر، پول نقد دریافت کرده اند.
الحاج حافظ محمد آغا حکیم والی پنجشیر گفته که این کمک های نقدی بشری برای یازده هزار و ۵۰۰ خانواده مستحق در هفت ولسوالی و بازارک مرکز این ولایت توزیع شده‌است.
با این حال، یک صدو پنجاه وشش ملیون وچهارصد هزارافغانی، صرف کمک به این خانواده ها شده است.
این کمک ها ازسوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، ازطریق نهاد آشیانه، انجام شده است.
دراین دور، هرخانواده سیزده هزاروشش صد افغانی دریافت کرده اند.
حافظ حکیم با تأکید برای گسترش همچو کمک های بشردوستانه به مردم پنجشیر، اذعان کرد که در کنار این کمک ها مواد غذایی نیز برای هزاران خانواده مستحق در سطح این ولایت از سوی امارت اسلامی افغانستان و موسسات توزیع شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا