اخبارجامعه

کمک نقدی به بیش ازدوهزارخانواده ی نیازمند درغور

شهرفیروزکوه 19 قوس باختر
بیش از دوهزارخانواده ی نیازمند درغور، پول نقد دریافت کردند.
انجنیرخلیل نوری مسوول دفتر اسلامیک ریلیف در غوربه آژانس باخترگفت:دراین دور، دوهزاروهفتاد وهشت خانواده ی بیجا شده و نیازمند هرکدام هفت هزاروپنج صد افغانی پول نقد وسه کمپل دریافت کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا