اخبارجامعه

کمک به صدها خانوادۀ نیازمند درهلمند

لشکرگاه، 14 جوزا، باختر
صدها خانوادۀ نیازمند در هلمند تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرار گرفتند.
سره میاشت افغانستان برای این خانوادۀ ها ، ازمجموع کمک های کشور ترکیه، آرد توزیع کرد.
مولوی فضل محمد فاضل رئیس سره میاشت هلمند به آژانس باختر گفت که دراین دور هفت صدو پنجاه خانواده ی نادار از ولسوالی نادعلی ، برای یک تا سه ماه شان ، آرد دریافت کردند.
خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کردند، آن را بسنده نمی دانند و خواهان گسترش این کمک ها به بیشتر خانواده های نیازمند شدند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا