اخبارجامعه

کمک به صدها خانواده ی نیازمند درپکتیکا

شهرشرن 15 قوس باختر
صدها خانواده ی نیازمند در پکتیکا امروز مواد غذایی دریافت کردند.
این بسته های کمکی را سازمان غذایی جهان تهیه کرده بود.
یک مسوول ریاست احیاوانکشاف دهات پکتیکا، هماهنگ کننده ی این کمک ها، به آژانس باخترگفت که دراین دور، یک هزاروسه صدو سی خانواده مواد غذایی چون آرد، روغن و دال دریافت کردند.
اوگفت که روند کمک به خانواده های نیازمند ازسوی امارت اسلامی ونیز نهاد های کمک رسان در پکتیکا ادامه دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا