اخبارجامعه

کمک به صدها خانواده ی اخراج شده ازپاکستان درسرپل

 

سرپل 2 دلو باختر

صدها خانواده ی اخراج شده ازپاکستان، در سرپل کمک دریافت کردند.

سازمان جهانی مهاجرت برای هریک از این خانواده ها، نزدیک به چهارده هزارافغانی پول نقد و دوازده قلم پوشاک زمستانی کمک کرد.

عیسی بلوچ مسوول دفتر رسانه های اداره ی امورمهاجرین وعودت کنندگان سرپل به آژانس باخترگفت: دراین دور، سه صدو نود وچهارخانواده ی اخراج شده ازپاکستان وایران، پول نقد ولباس زمستانی دریافت کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا