اخبارجامعه

کشف ونابود سازی کارخانه ی تولید شراب درجوزجان

شبرغان 5 ثورباختر
یک کارخانه ی تولید شراب درجوزجان کشف شد.
این کارخانه، درعملیاتی درروستای خیرخانه ی شهر شبرغان مرکز جوزجان، ناوقت دیروز کشف شد.
مولوی سردادمحمد مبارز آمر حوزه دوم امنیتی شهر شبرغان، مرکزجوزجان به آژانس باخترگفت که درپیوند به این کارخانه ی تولید شراب، سه تن بازداشت شده اند.
اوگفت که ازاین کارخانه، ده ها لیتر شراب ومواد سازنده ی آن ونیز ابزار تولید، به دست آمد و درنهایت ازبین برده شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا