اخبارجامعه

کانکریت ریزی سه جاده درشهرهرات

 

شهرهرات 13 حمل باختر

 سه جاده درشهرهرات پس ازکانکریت ریزی امروز به روی رفت و آمد باز شد.

این جاده ها درکل، یک هزاروچهارصد متر طول، هفت مترعرض و درناحیه ی ششم شهر، موقعیت دارد.

مولوی جلال الدین حق دوست معاون شاروالی هرات به آژانس باخترگفت که این اداره، برای کانکریت ریزی جاده های رستم زاده، فرهنگ وحقیقت درشهرهرات، پنج ملیون و پنج صد هزارافغانی هزینه کرد.

 این جاده ها، درجریان سه ماه، کانکریت ریزی شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا