اخبارآموزش

کار ساختمان یک مدرسۀ دینی درجوزجان آغازشد

شبرغان،9جوزا ، باختر
مفتی عبدالحفیظ قرشی، رئیس زون شمال مجمع المدارس افغانستان کار ساختمان مدرسۀ دینی ” منبع الجهاد روحانیه ” را در شهرک رهایشی خراسان شهر شبرغان دیروز افتتاح کرد.
گفته می شود این مدرسۀ به هزینۀ ۱۶۵ هزار دالر امریکایی به مصرف شخصی مولوی محمد یاسین روحانی، مسئول مدرسۀ منبع الجهاد روحانیه کمک مالی باشنده گان جوزجان و افراد خییر ساخته می شود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ درمحفلی که به همین مناسبت بااشتراک علمای دینی جوزجان، بلخ، سرپل ،فاریاب، بزرگان قومی ورئیسان نهاد های دولتی جوزجان برگزارشد،
مولوی محمد یاسین روحانی، مسئول مدرسه منبع الجهاد روحانیه شهر شبرغان گفت که این مدرسه درچهار منزل به شکل پخته و اساسی در مساحت یک و نیم جریب زمین و در مدت سه سال کارآن تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود.
به گفتۀ وی ، در ساختمان این مدرسه، ۴۸ صنف درسی، اتاق اداری، یک مسجد، سیستم برق و سایر ملحقات ضروری درنظر گرفته شده است که با تکمیل کار ساختمان این مدرسه زمینۀ آموزش بهتر و معیاری برای پنجصد طالب العلم دختر و پسر فراهم می شود.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا