اخبارجامعه

کار ترمیم و تنویر منار دهمزنگ کابل آغاز شد

کابل، 15 سرطان، باختر
ریاست امور کلتوری شاروالی کابل، کار ترمیم و تنویر منار تاریخی دهمزگ کابل را آغاز کرد .
به گزارش آژانس باختر؛ ریاست امور کلتوری شاروالی کابل، به خاطر زیبا سازی شهرکابل و رسیدن عید سعید قربان؛ کار ترمیم، تنویر و زیبا سازی شماری از منار ها و بنا ها را درشهر کابل آغازکرده است.
به گفتۀ یک مسوول ریاست امور کلتوری شاروالی کابل، به منظور ایجاد زیبایی و حفاظت از میراث های فرهنگی و تاریخی، برنامه های سنجیده شدۀ شاروالی کابل توسعه می یابد تا از یک سو به زیبایی های شهر افزوده شود و از جانب دیگر در بهبود وضعیت سیمای شهر، تغییر مثبت رونما شود.
به گفتۀ وی، منار دهمزنگ کابل شش متر ارتفاع دارد و به شکل شش رخه در چهارراهی دهمزنگ شهر کابل حدود صد سال قبل با استفاده از سنگ، ساخته شده است.
گفتنی است که این منار یادگاری از شجاعت ومردانگی نایب عبدالوکیل خان نورستانی است.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا