اخبارجامعه

کار ترمیم شاهراه ایبک- مزارو ایبک- پلخمری آغاز شد

 

ایبک 8 حوت باختر

کار ترمیم شاهراه ایبک- مزار و ایبک- پلخمری، از امروزآغازشد که در سه بخش ادامه خواهد یافت.

مولوی محمد رحمان محمدی رییس فوایدعامه سمنگان درمراسم  گشایش کاراین پروژه گفت: این پروژه سه بخش دارد؛ که شامل ترمیم و داغ گیری چهل کیلومتر سرک،ساخت ۳۶ متر کانکریت دو طرف ترازوی تناژبلند در مسیرشاهراه و ترمیم پل حضرت سلطان به طول هشتاد ویک متر است.

وزارت فواید عامه، برای این پروژه، سی ملیون افغانی هزینه می کند.

قرار است کارترمیم شاهراه ایبک- مزاروایبک- پلخمری، تا سه ماه دیگرپایان یابد.

ملا داد خدا”خادم” معاون والی سمنگان درمراسم گشایش کاراین پروژه گفت: امارت اسلامی درپی تطبیق پروژه های توسعه یی است تا به مردم رفاه به میان آید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا