اخبارجامعه

کارزار مبارزه با بیماری کانگو در بادغیس؛ صدها طویله و کشتار گاه دوا پاشی شد

قلعه ی نو27 جوزا باختر
در آستانه ی عید قربان، کارزار مبارزه با بیماری کانگو در بادغیس آغاز شد.
درین کارزار که از سوی بخش مالداری وصحت حیوانی ریاست زراعت ومالداری بادغیس راه اندازی شد، سه صدو پنجاه طویله، کشتار گاه مواشی، بازار فروش مواشی و هزاران راس مواشی، دوا پاشی شد.
یک منبع ریاست زراعت و مالداری بادغیس به آژانس باختر گفت که آنان، درین کارزار، همچنان، از راه نصب پوستر ها و تبلیغ، مردم را با شیوه های امن تماس با مواشی و جلوگیری از مصاب شدن به بیماری کانگو، آشنا ساختند.
بیماری کانگو، از یک کنه ی آلوده ی موجود در مواشی، به انسانها، قابل سرایت است. این بیماری، اغلب باعث مرگ بیمار می شود.
در افغانستان، این بیماری بیشتر، در عید قربان، افزایش می یابد، چون بیشتر مردم، سروکار شان با مواشی می باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا