اخبارجامعه

کاربازسازی فارم تحقیقاتی بولان مرکزی درهلمند ادامه دارد

 

شهر لشکرگاه ۹ دلو باختر

کاربازسازی فارم تحقیقاتی بولان مرکزی هلمند ازسوی ریاست زراعت ومالداری آن ولایت درحال انجام است.

این فارم درسطح کشور چهارمین فارم تحقیقاتی است که در۲۸۳ جریب زمین اعمارشده و ۶۵تن در آن مصروف کار اند.

دراین فارم تحقیقاتی،نباتات میوه دار گونه گون ازسوی کارمندان مسلکی ریاست زراعت و مالداری هلمند،غرض تحقیق، ترویج وتکثیر کاشته می شود ونتایج آن دراختیار دهاقین وتصدی ها قرارمی گیرد

به تازه گی کارمندان مسلکی ریاست زراعت ومالداری هلمند۶۵۰۰قلمه انجینرراغرض اصلاح سازی ونوآوری در أن فارم غرس کرده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا