سیاستاخباراقتصادTOP

کابل و عشق آباد روابط شان را در عرصه مختلف گسترش می دهند

 

کابل ۸ حوت باختر

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی که در یک سفررسمی به ترکمنستان رفته است، بامعاون شورای وزیران و وزیر امور خارجه آنکشور دیدار کرد که درآن روی گسترش روابط دو جانبه بحث شد.

دفترمطبوعاتی وزارت امورخارجه،درخبرنامه‌یی نوشته گفته است: دراین نشست، پیرامون روابط دوجانبه  افغانستان و ترکمنستان، ارتقای سطح حضور دیپلماتیک افغانستان در عشق‌آباد، آغاز کارعملی پروژهٔ تاپی درخاک افغانستان، افزایش برق وارداتی ترکمنستان به هرات، احیای راه لاجورد،گسترش راه آهن و سرمایه‌گذاری های ترکمنستان در افغانستان گفتگو شد.

مولوی امیرخان متقی گفت: افزایش رفت‌وآمد میان مقام های دوکشور، نشان‌دهندهٔ روابط نزدیک و دوستانه میان کابل و عشق آباد است.

مولوی امیرخان متقی دراین دیدار، درکنار آنکه از ترکمنستان به خاطرآموزش معیاری کارکنان راه‌آهن افغانستان تشکری کرد، خواهان ایجاد تسهیلات در صدور ویزا ترکمنستان برای تجار افغان و کارکنان ترانسپورتی به‌منظور افزایش تجارت دوجانبه و انتقال اموال شد، همچنان ابراز امیدواری کرد که شمار بورسیه‌های تحصیلی برای محصلین افغان افزایش یابد.

سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی در موردآمادگی همه‌جانبهٔ افغانستان برای آغاز کار عملی تاپی در خاک این کشورمعلومات داد و ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند در آیندهٔ نزدیک کار عملی این پروژه را در افغانستان افتتاح کنند.

سرپرست وزارت امور خارجه، در مورد پیشرفت کار در سب‌ستیشن نورالجهاد در هرات، افزایش برق درهرات نیز معلومات داد و افزود که اقتصاد،‌محورروابط افغانستان با منطقه است و راهکار امارت اسلامی بر اتصال منطقه‌یی تمرکز دارد و اعمار شاهراه‌ها و راه‌آهن در افغانستان در اولویت قرار دارند.

مولوی امیرخان متقی هم‌چنان جانب ترکمنستان را به سرمایه‌گذاری درامتداد راه‌آهن به سوی شهر تورغندی-هرات و اندخوی-شبرغان تا مزار شریف تشویق کرد.

در این نشست، رشید مُرَدوف، معاون شورای وزیران و وزیر امور خارجه‌ ترکمنستان گفت: افزایش تجارت ترکمنستان با افغانستان اولویت راهبردی آن کشور است و هردو تیم در قسمت ایجاد تسهیلات برای رفت‌وآمد تجار و کارکنان بخش ترانسپورت افغانستان به ترکمنستان کار خواهند کرد.

مُرَدوف نسبت اهدای بورسیه‌های تحصیلی برای محصلان افغان دربخش‌های برق، خط ‌آهن، ترانسپورت و گاز ابراز آمادگی کرد.

او گفت که کشورش در قسمت پروژهٔ تاپی کار کافی کرده و تیم‌های مشترک دو کشور برای آغاز کار عملی این پروژه در خاک افغانستان در آیندهٔ نزدیک، کار خواهند کرد و افزود که تاپی پروژه‌ای بزرگ است و برای ترکمنستان اهمیت راهبردی دارد.

به گفته‌ی مُرَدوف؛ تیم‌های آنان برای ارتقای ظرفیت سب‌ستیشن نور‌الجهاد در هرات کار می‌کنند تا ظرفیت برق رسانی برای ساحات اطراف شهر هرات افزایش یابد.

وزیر امورخارجه‌ ترکمنستان هم‌چنان بیان کرد: امتداد راه‌آهن به جانب افغانستان نیز برای کشورش اهمیت راهبردی دارد و هم‌چنان طرح ارتقای ظرفیت ستیشن خط ریل در تورغندی نهایی شده است و تیم‌های تخنیکی دوطرف به کار ادامه خواهند داد تا کار آن به‌زودی آغاز شود.

در این مذاکرات یک‌ روزه در مورد گسترش راه لاجورد نیز صحبت و توافق شد تا نشست نمایندگان کشورهای پنج‌گانهٔ مسیر راه لاجورد درآیندهٔ نزدیک در عشق‌آباد برگزار شود. دو طرف همچنان توافق کردند تا به کارمشترک در بخش‌های مربوطه به سطح عالی ادامه دهند تا گام‌های عمده در راستای منافع دو کشور برداشته شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا