سیاستاخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

پناهجویان قشر آسیب پذیر اند که باید دور از تبعیض و دید سیاسی دلجویی شوند

تبصره٬ کابل ۳۱ جوزا٬ باختر
افغانان که بزرگترین جمعیت پناهجویان در جهان را دارند٬ روز جهانی پناهنده٬ به دلیل مشکلات عظیم که پناهجویان افغان با آن مواجه اند٬ برای آنان اهمیت ویژه دارد.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ همزمان با روز جهانی پناهنده٬ نگرانی از ازدیاد شمار پناهجویان در جهان بیشتر شده است٬ دلیل ازدیاد شمار پناهجویان در جهان وابستگی به عوامل متعدد دارد٬ ازدیاد نا امنی و جنگ در نقاط مختلف جهان٬ رشد فقر و ازدیاد نرخ بیکاری در سطح جهان و همچنان رویا رسیدن به زندگی بهتر٬ عواملی اند که انسان های زیادی را وا داشته است که کاشانه و زادگاه شان را رها کنند و در پی یک زندگی آرام باشند.
در حال حاضر شمار پناهجویان در جهان بیشتر از صد میلیون نفر اند که اکثریت مطلق ٖآنان سرگردان و بی پناه باقی مانده اند در حالی که قوانین بشری این حق را برای هر انسان کره خاکی میدهد که به دنبال امنیت و رفاه باشند.
در این میان افغانان٬ سوری ها و اوکراینی ها که بیشترین رقم پناهجویان در جهان را تشکیل می دهند و افغانان به نوبه خود بیشترین کمیت پناهجویان در میان این سه کشور را دارند و بیشتر با مشکلات که ناشی از تبعیض٬ برخورد ناشایست نیروهای مرزی کشورها و فقر اقتصادی است مواجه اند.
مشکلات مهاجرین افغان تنها در ایران و پاکستان که شاهد حضور میلیون مهاجر و پناهجو افغان اند خلاصه نمی شود٬ افغانان انتقال یافته به امریکا٬ بریتانیا٬ المان٬ یونان٬ ترکیه و کشور های دیگر هم دچار مشکل اند٬ در حالی که مشکلات اقتصادی، نرخ بلند بیکاری و گسترش فقر از دلایل عمده افزایش مهاجرت افغانان است
وضعیت افغانان پناهجو بدتر از هر کشوری دیگر است٬ کشور های اروپایی بخصوص المان و یونان با این مهاجران٬ دید تبعیض آمیز دارند و برخلاف کنوانسیون های جهانی و حقوق بشری رفتار میکنند و در ارائه خدمات بیشتر به پناهجویان اوکراینی و کشور های دیگر توجه میشود حتی امکانات از افغانان گرفته شده و به این پناهجویان داده میشود٬ پرونده های مهاجرت افغانان به سادگی و حتی مطابق به اصول کشور های میزبان بررسی نمی شود٬ سال ها و ماه ها با تاخیر مواجه می شود
وضعیت مهاجران افغان در دو کشور همسایه ایران و پاکستان که شمار شان به میلیون ها تن می رسد خرابتر از کشور های اروپایی و امریکا است٬ این دو کشور با آن که مشترکات دینی٬ زبانی و فرهنگی با ما دارند٬ برخورد شان با پناهجویان افغان٬ مطلوب خاطر نیست در حالی اکثریت پناهجویان افغان در این دو کشور٬ مهاجرین اند که به دلایل اقتصادی و دریافت کار وطن را ترک کرده اند.
در کل مسئله مهاجرت٬ یک مسئله عاطفی است که باید با دید عاطفی و انسان دوستانه دنبال شود و کشور های همسایه باید بیشتر از دیگران دراین خصوص همکار باشند.
مگر چنان که دیده میشود مرزبانان کشور های همسایه با پناهجویان افغان٬ حتی آنانی که با اسناد قانونی مسافرت میکنند٬ برخورد ناسالم دارند٬ این کشورها همان گونه که با منابع طبیعی ما علاقمند اند٬ به آب و چوپ ما علاقمند اند٬ مسیر ترانزیتی ما را٬ منبع رشد اقتصادی خود میدانند٬ پس نباید با یک جوان ما که در پی کار به این کشور ها مسافرت میکنند٬ و یا بیماری ما برای درمان به این کشور ها میروند و یا در اعطای ویزۀ برای آن جوان که سند تحصیلی در دست دارند تاخیر می کنند٬ برخوردی داشته باشند که اصل همسایگی نیک را به چالش میکشد و مردم ما را نسبت به کشور های همسایه بد بین میکند.
روز جهانی پناهنده برای آن است که مشکلات پناهجویان را در ذهن ها تداعی کند٬ و از آنان به عنوان مردمان نیازمند به کمک دلجویی شود و برای حل مشکلات شان چاره جویی شود.
نباید مهاجرت و مهاجرین را با دید سیاسی دنبال کرد و یا هم از مهاجران به عنوان حربه در مسایل سیاسی و روابط کشور ها کار گرفت و یا هم مهاجران را ابزاری برای دریافت کمک های بیرونی دانست.
باید از این قشر آسیب پذیر که نیاز به معاونت دارند٬ دور از دید گاه سیاسی دلجویی کرد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا