اخبارجامعه

وقوع دورویداد ترافیکی خونین با سه کشته وبیست زخمی درفاریاب

میمنه 9 حوت باختر
در دو رویداد ترافیکی درفاریاب، سه تن جان باختند وبیست تن دیگر زخمی شدند.
این رویداد ها، درجریان امروز درولسوالی های دولت آباد وخان چهارباغ، دراثر برخورد دو موتر و واژگونی یک موترفلانکوچ، حامل مسافران، رخ داده است.
دفتررسانه های پولیس فاریاب با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین رویداد های ترافیکی، سه تن جان باختند وبیست تن دیگر زخمی شدند.
منابع صحی، وضع صحی شماری اززخمی شدگان را نگران کننده گزارش کردند.
تیزرانی وبی احتیاطی رانندگان، همواره علت وقوع این چنین رویداد های ترافیکی خونین درافغانستان خوانده شده است.ازسویی هم، رانندگان دربرخی موارد، خرابی جاده ها را ، افزون برعلت می کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا