اخباراقتصادجامعهTOP

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تفاهمنامه های همکاری را با شش موسسه امضا کرد

کابل اول حوت باختر
به ارزش ۶ میلیون و ۳ صدو ۱۵ هزارو ۶۳۶ دالر امریکایی هفت تفاهم ‌نامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و موسسات داکار، احیای صحت وجامعه افغانی، شورای مهاجرت دنمارک، موسسه بین المللی حمایه اطفال ، احیای مجدد انصاری و جی آر اس امضا شد.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌ به اساس این تفاهم ‌نامه ها موسسه داکار مبلغ ۲ میلیون ۴ صدو ۵۱ هزار و۷۸۶ دالر را دربخش های حفر ۵۰ حلقه چاه، احیای مجدد ۱۰۰ حلقه چاه، توزیع ۵۰۰ فلتر ریگی، اعمار ۵۵۰ بیت الخلا، تدویر جلسات حفظ الصحه، توزیع بسته های صحی مصرفی، توزیع آب آشامیدنی، توزیع ۱۵۰ پایه کمود، توزیع یک صدو ۶۰ هزار خریطه های پلاستیکی برای دفع زباله و خریداری ۲ هزار “ریجمت” جهت آزمایش کیفیت آب، برای ۳ صدو ۶۳ هزار و ۶۲ تن در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر به مصرف میرساند.
موسسه احیای صحت و جامعه افغانی مبلغ یک میلون ۲ صدو ۳۰ هزار و ۵۰ دالر را دربخش های ساخت یک باب کلینیک، ۵ باب گلخانه، ساخت و ترمیم ۱۵۰ باب سرپناه همراه با سیستم سولر، بخاری، دو کمپیوتر لب، آموزش قابله گی و ساخت سرک کانکریتی برای ۵ هزار خانواده در ولایات کابل، پروان و لوگر ارایه خدمات مینماید.
موسسه جی آر اس مبلغ ۹ صدو ۵۴ هزار و ۳۷۰ دالر را دربخش های، آموزش، خرید و سایل برای هفت کتابخانه، مشوره دهی، آموزش های فنی، توزیع غذا برای ۲ هزار و ۸۴۴ کودک در ولایات کابل و هرات به مصرف میرساند.
شورای مهاجرت دنمارک مبلغ ۷۰۰ هزار دالرامریکایی را در بخش های توزیع کمک نقدی جهت پرداخت کرایه خانه برای ۱ هزار ۶۲۶ تن در ولایت ننگرهار به مصرف میرساند.
به همین ترتیب موسسه احیای مجدد انصاری مبلغ ۵ صدو ۶۴ هزار و ۳۰ دالر را دربخش های ارزیابی حمایوی، سروی خانواده های بیجاشده و عودت کننده، سروی اشتراکی بیجاشده گان تحت رهبری ادارات سکتوری و توزیع کمک های نقدی و غیر نقدی برای ۱۵ هزار و ۵۰۰ خانواده در ولایات هرات، فراه، بادغیس و غور عرضه خدمات مینماید، و موسسه بین المللی حمایه اطفال مبلغ ۵۰۰ هزار دالر را دربخش های کمک نقدی برای ۲ هزار و ۵۰۰ فامیل در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر به مصرف میرساند.
تفاهم‌ نامه های ياد شده توسط مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و نمایند های موسسات ياد شده به امضا رسید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا