اخبارجامعه

وزارت امورمهاجرین وکمیته بین المللی نجات؛ برهماهنگی بیشتر امور میان شان تاکید کردند

کابل5 دلو باختر
رییس هماهنگی مساعدت های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در دیدار با رییس بخش محافظت کودکان، کمیته بین المللی نجات گفت: برگشت کننده گان اجباری از کشور های همسایه به کمک های اولیه اساسی نیاز دارند.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با نشر این خبر گفته است: شیخ عبدالرحمن رحمانی، رییس هماهنگی مساعدت های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، با کیوین موراتی، هماهنگ کننده ارشد بخش محافظت کودکان، کمیته بین المللی نجات دیدار کرد.
در این ملاقات در مورد بهبود و تقویت بیشتر روابط و هماهنگی میان وزارت و آن نهاد، چگونگی در نظر گرفتن اولویت های وزارت، طرح و دیزاین پروژه های جدید آن کمیته و تقویت و گسترش برنامه ها در جهت رسیده گی به مشکلات عودت کنندگان تبادل نظر کردند.
رحمانی گفت: خدمت به مردم هدف ما است، کمک به افراد مستحق و مظلوم برسد، درمیان برگشت کننده گان اجباری از کشور های همسایه افراد مسن، مریض وکودکان می باشد که به نیاز های اولیه اساسی ضرورت دارند.
کیوین موراتی خواستار کار هماهنگ میان آن نهاد و وزارت امور مهاجرین در شناسایی و ترتیب ارقام نیازمندان شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا