امنیت

والی هرات:مهارجرایم سازمان یافته برانکشاف اقتصادی واجتماعی اثردارد

شهرهرات ۱۴ قوس باختر
تامین امنیت و مهارجرایم سازمان یافته، به صورت مستقیم برانکشاف اقتصادی واجتماعی اثرگذار است.
همزمان با برگزاری جلسه بررسی  چالش های امنیتی، مشکلات و دست آوردهای پولیس، عبدالقیوم رحیمی والی هرات، بر افزایش هماهنگی نیروهای امنیتی درجهت مهارجرایم تاکید کرد.
درین جلسه که  قومندان امنیه، رییس شورای ولایتی و مسوولان قومندانی امنیه، آمران حوزه ها و مدیران شعبات پولیس هرات شرکت داشتند والی هرات با تحسین دست آوردهای پولیس، بر شناسایی دقیق مجریان جرایم، هماهنگی ومساعی مشترک پولیس با سایر قوت ها درجهت سرکوب عوامل جرم وجنایت تاکید کرد.
والی هرات تلاش پولیس را ارج نهاد ودرعین حال برسرعت عمل وجدیت پولیس درامر تامین امنیت ومهار جرایم تاکید کرد.
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات رعایت اصل مکافات و مجازات را درقطعات پولیس مهم خواند.
جنرال امین الله امرخیل قومندان امنیه هرات، دست آوردهای پولیس را درآن ولایت گسترده دانست و افزود  با وجود چالش ها ومشکلات تشکیلاتی وتجهیزاتی، پولیس هرات در یک سال وشش ماه گذشته عاملان بیشتر از شش هزار واقعه جرمی درآن ولایت دستگیر کرده اند.
در جلسه هریک از آمران حوزه ها ومسوولان پولیس هرات نظریات خودرا به خاطر بهبود وضع امنیتی مطرح کردند. ختم/حبیب سادات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا