اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

واقعیت های کنونی می طلبد که سازمان ملل وارد یک بحث معقول پیرامون افغانستان شود

تبصره
کابل اول حوت باختر
سرمنشی سازمان ملل در پایان نشست دوحه که پیرامون افغانستان برگزار شده بود، گفته های داشته است که نمی تواند بیان واقعیت ها در مورد این کشور باشد.
مبصر آژانس باختر می نگارد؛ نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل در شهر دوحه قطر برگزار شد.
این نشست بیشتر یک نشست مشورتی بود و در کنار آن تلاش شد تا سازمان ملل، نماینده ویژه دیگری برای افغانستان بگمارد، درحالی که درموجودیت یوناما، گماشتن نماینده دیگر نمی تواند توجیه پذیر باشد.
انتظارات ازنشست اخیر دوحه زیاد بود، امید می رفت که این نشست بتواند، راه تعامل جامعه جهانی با افغانستان را کوتاه سازد، مگرچنین نشد، دوحه به بحث مبدل شد که با اوضاع کنونی افغانستان برابر نبود و همچنان واقعیت های افغانستان در آن مدنظر گرفته نشد.
امارت اسلامی افغانستان از هر نشست و راهکار که بتواند، راه تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی را کوتاه سازد استقبال می کند، مگرتاکید بر این دارد که بحث باید روی منافع دو طرفه باشد و هر دو به منافع یکدیگراحترام گذارند، اعمال فشار نمی تواند، تعریف از تعامل و همکاری باشد.
بخصوص گفته های سرمنشی سازمان ملل در این خصوص قابل مکث است او گفته است «امارت اسلامی برای شرکت در نشست دوحه درباره افغانستان، شروط «غیرقابل قبولی» تعیین کرده بود.» مگراو واضح نساخت چه شروطی بوده است، تاکید امارت اسلامی قبل از آغاز نشست دوحه این بوده است که امارت اسلامی یگانه نماینده مردم افغانستان و یگانه مرجع قانونی حکومت و اداره در افغانستان است، نباید با گروه ها مقایسه شود و نباید بخشی از تعامل و گفتگو باشد، بل طرف اصلی و یگانه، دربحث مسایل مربوط به افغانستان است.
ایراد دیگر امارت اسلامی، روی گزینش نماینده جدید از سوی سازمان ملل برای افغانستان است، دلیل هم واضح است. در موجودیت یوناما وموجودیت نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل، نیازبه گماشتن نماینده دیگری چه معنادارد؟
آقای سرمنشی در جای دیگری گفته است«ما خواهان افغانستانی هستیم که با خود و همسایگان در صلح باشد… مهم است که افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها بدل نشود »
این گفته حرف نوبرای مردم افغانستان نیست، امارت اسلامی از اولین روز های دوباره قدرت گیری همیشه تاکید داشته است که افغانستان مکان امن است، تهدیدی در برابر دیگران نیست، به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از افغانستان کشورهای دیگر منجمله همسایه ها را تهدید کند، امارت اسلامی به این تعهد خود استوار است، کشور های همسایه و منطقه از کارکرد امارت اسلامی راضی اند و روابط خوب میان افغانستان و همسایه ها وجود دارد، یک یا دو کشور که اتهام بسته میکنند، بیشتر خود دچار مشکلات داخلی اند که مشکلات شان ربطی به امارت اسلامی ندارد و امارت اسلامی هم نمی تواند ضامن امنیت داخلی آنان باشد، این یکی دو کشور هرگاه اتهامی بسته می کنند که بیشتر فرار از واقعیت های ناهنجارداخلی شان است و در صدد اند که به آن پال و پر دهند و افغانستان را مقصرمعرفی کنند.
بهتر است که سازمان ملل بیشترتلاش کند که بعنوان یک سازمان بیطرف قدعلم کند و جامعه جهانی را وا دارد که با واقعیت ها در افغانستان آشتی کنند، امارت اسلامی، امنیت، همکاری، تعهد به رفاه عامه، واقعیت های کنونی افغانستان اند که از آن نمی توان انکار کرد ووارد یک بحث معقول پیرامون افغانستان شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا