سیاستاخبارجامعهTOP

هژدهمین نشست کابینه ؛ کار باقی مانده شاهراه کابل – لوگرتکمیل می گردد

کابل ۱۴ حوت باختر
هژدهمین نشست کابینه امارات اسلامی افغانستان امروز تحت ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرا برگزار شد که درآن درمورد شماری ازموضوعات بحث وتصامیم گرفته شد.
این نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد، پس از آن در این نشست به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده شد تا کار اعمارشاهراه کابل – لوگر از پل محمود خان تا چهارآسیاب را در اوایل ماه سال آینده آغاز و کار های باقی مانده آن را تکمیل کند.
همچنین دراین نشست طرح ده سال نهال شانی که از طرف اداره ملی محیط زیست ساخته شده است تائید گردید تا از طرف وزارت زراعت، آبیاری ومالداری درهمکاری با ادارات مربوطه عملی گردد.
از سوی هم درنشست کابینه به کمیسیون امنیتی وظیفه سپرده شد تا تمام قاچاقبرانی که درقاچاق مواد مخدر دخیل هستند، جاهای فعالیت ومواد ممنوعه شان را کشف و در مورد آن اقدامات جدی را روی دست بگیرد.
در این نشست ادارات امارتی موظف به عقد قرارداد با شرکت های امارتی از یک منبع واحد گردیده وفیصله شد تا در مواردیکه این شرکت ها قابلیت انجام آن را دارند، دراولویت قرار بگیرند .
نشست با دعای خیرخاتمه یافت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا