اخبارفرهنگTOP

نمایشگاه آثار هنری انستیتوت فیروزکوه درموزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم

کابل ۹ جوزا باختر
انستیتوت فیروزکوه امروز ۷۰ اثر هنری را در موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم به هدف معرفی فرهنگ کهن افغانستان به نمایش گذاشت.
درمراسم که به همین مناسبت بر گزارشده بود مولوی سرمحقق دوکتور محمد علم اسحاق زی معاون قوای بشری اکادمی علوم از مسولان انستیتوت فیروز بخاطر برگزاری همچو نمایشگاه اظهار قدردانی کرده گفت:‌ این نمایشگاه در پهلوی موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم درهماهنگی مشترک این دو نهاد فرهنگ کهن ملی کشوررا به مردم معرفی می کند.
محمد شکیب سخی زاده رئيس موسیسه فیروزکوه و احمد جاوید رئیس انستیتوت فیروز درباره فعالیت های این موسیسه صحبت کردند و افزودند که ۷۰ اثر هنری که از تولیدات صنایع دستی کشور می باشد به ارزش بیش از ۷ صدهزار افغانی در موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم به نمایش گذاشته شده است تا کسانیکه از این موزیم دیدن می کنند و نیزکسانیکه درمورد صنعت و سنت های فرهنگی افغانستان تحقیقات می کنند یک فرصت خوبی درمعرفی فرهنگ کهن افغانستان باشد
انستیتوت فیروزکوه در سال ۲۰۰۶ برای آموزش نسل جدید صنعت گران افغان تاسیس شد و درسال ۲۰۱۱ به عنوان یک نهاد غیردولتی ثبت وراجستر وزارت معارف افغانستان گردید.
درحال حاضر انستیتوت فیروز کوه با داشتن شاگردان زیادی دربخش های حکاکی ، قالین بافی، نجاری، گرافیک و نقاشی و نیز درمعرفی تولیدن صنایع دستی و ترویج آن به مردم خدمات آموزشی ارایه می کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا